โครงการ "ส่งต่อปณิธาน ผ่านห้องสมุดของเล่น"

ประชาสัมพันธ์แบ่งปันน้ำใจ รับบริจาคของเล่น หนังสือ และ จำหน่ายของเพื่อระดมทุนจัดตั้งห้องสมุดของเล่นที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์

ในโครงการ "ส่งต่อปณิธาน ผ่านห้องสมุดของเล่น"

ธนานนท์ ฟิตเนส ร่วมรับบริจาคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10 พ.ย.60 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือ ร่วมบริจาค ได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรือสอบถามผ่านทางธนานนท์ฟิตเนส
โทร: 02-4226634
 
โครงการ "ส่งต่อปณิธาน ผ่านห้องสมุดของเล่น"โครงการ "ส่งต่อปณิธาน ผ่านห้องสมุดของเล่น"Fitness

ตารางคลาส สิงหาคม 2018 article
Black & White Zumba & Aerobic Dance article
Meta PWR vs Body Pump article
Yoga Marathon กิจกรรมพิเศษ วันแม่ article