Yoga Fly & Dynamic Yoga

Yoga Fly

คลาสที่ออกกำลังกายบนผืนผ้า เป็นการฝึกการทรงตัว การยกตัว การฝึกท่าโยคะกลับหัว ซึ่งช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานมากขึ้น ช่วยปรับสรีระร่างกายให้สมดุลพร้อมทั้งทำให้จิตใจสงบมีสมาธิ

Dynamic Yoga 

คลาสที่ท้าทายความสามารถด้วยการผสมผสานท่ายืน และการออกกำลังบนพื้นราบ ออกแบบให้ท้าทายสมรรถนะของร่างกายและจิตใจ สร้างความแข็งแกร่งจากภายใน และเพิ่มความแข็งแกร่ง อดทน เหมาะสำหรับผู้เล่นในทุกระดับ

 

Visitors: 61,603