metaFIT & metaPWR & metaPRO

metaFIT การนำเอา High Intensity Interval Training มาออกแบบเป็นโปรแกรม สำเร็จรูปที่ง่ายต่อการออกกำลังกาย โดย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ นอกจากน้ำหนักตัว เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

นอกจากนี้ยังช่วยเผาผลาญไขมันหลังจากจบคลาส ในรูปแบบ After Burn ได้ดีอีกด้วย โดยใช้ระยะเวลา 30 นาที

metaPWR  คลาสที่นำหลักแบบเดียวกันกับ metafit โดยเพิ่มความหลากหลายของอุปกรณ์เข้ามาใช้ โดยเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และแรงต้าน ช่วยเผลาผลาญไขมัน กระชับสัดส่วน

และยังช่วยเผาผลาญไขมันหลังจากจบคลาส ในรูปแบบ After Burn ได้ดีอีกด้วย โดยใช้ระยะเวลา 30 นาที

metaPRO รูปแบบล่าสุดจากผู้สร้าง metafit และ metaPRO ซึ่งคล้ายกับ metafit แต่สั้นกว่าและเข้มกว่ารวมถึงการออกกำลังกายเพื่อกำหนดเป้าหมายความเร็วความคล่องแคล่วและความรวดเร็ว

ลักษณะการฝึกแบบ HIIT (High Intensity Interval Training) ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกและพักที่ตายตัว คือ ฝึก 20 วินาที พัก 10 วินาที ทำติดต่อกัน 8 รอบ ใช้เวลาทั้งหมด 4 นาที


 

Visitors: 61,603