TRX

TRX ย่อมาจาก Total Body Resistant Exercise เป็นคลาสที่ใช้น้ำหนักร่างกายเป็นแรงต้าน  สามารถฝึกและพัฒนาได้ทั่วร่างกายภายในคลาสเดียว ไม่ว่าจะเป็น แขน ขา ก้น หน้าอก หลัง รวมไปถึงหน้าท้อง

ช่วยพัฒนาความแข็งแรง ความทนทาน ความทรงตัว ความยืดหยุ่น ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด มีการเผาผลาญพลังงานทั้งขณะฝึก และ หลังจากฝึกไปแล้ว ทำให้มีรูปร่างที่ดี และ ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

 

Visitors: 138,048