Power Step & Combo step

Power Step

การเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง ช่วยกระชับกล้ามเนื้อส่วนล่างทั้งหมด ทั้งกล้ามเนื้อขา น่อง สะโพก

Combo step

คลาสเต้นกับท่วงท่าที่หลากหลาย เพิ่มความท้าทายด้วยการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว คลาสนี้จะเน้นการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อช่วยในการเผาผลาญให้มากขึ้น

รวมถึงเพิ่มความสามารถให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีขึ้น

 

Visitors: 61,603