การเรียนการสอน

เลเวลการเรียนการสอน

เพนกวิน = คุณสมบัติ อายุ 7-11 ปี ไม่มีพื้นฐานบาสเกตบอล
หลักการสอน ง่าย (Easy) ทักษะการรับ-ส่งลูกบาส ทักษะชู๊ต กติกามารยาท

กระต่าย = คุณสมบัติ อายุ 9 - 12 ปี มีพื้นฐานบาสเกตบอล
หลักการสอน ปานกลาง (Moderate) การรับ-ส่งลูกบาส การชู๊ต การรีบาวด์ การเล่นทีม3*3 5*5 กติกามารยาทในการเล่น

จากัวร์B = คุณสมบัติ 12-18 ปี มีพื้นฐานบาสเกตบอล
หลักการสอน ยาก (Hard) การรับ-ส่งลูกบาส การชู๊ต การรีบาวด์ การเล่นทีม3*3 5*5 ระบบทีมและเทคนิคต่างๆ กติกามารยาทในการเล่น

จากัวร์A= คุณสมบัติ อายุ 12-18 ปี มีพื้นฐานบาสเกตบอลค่อนข้างแน่น
หลักการสอน ยากมาก (Very Hard) การรับ-ส่งลูกบาส การชู๊ต การรีบาวด์ การเล่นทีม3*3 5*5 ระบบทีมและเทคนิคต่างๆ กติกามารยาทในการเล่น

Visitors: 79,427