Gentle Yoga & Hot Yoga

Gentle Yoga

การเคลื่อนไหวร่างกายไปอย่างช้าๆ ประสานการเคลื่อนไหวพร้อมการหายใจ โดยเน้นการผ่อนคลาย และลดความเครียด เหมาะสำหรับผู้ไม่เคยเล่นโยคะ หญิงมีครรภ์ หรือผู้ที่ต้องการออกกำลังที่ไม่หักโหมมากนัก

Hot Yoga

การเล่นโยคะในห้องที่มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส Hot Yoga เป็นการออกกำลังที่เพิ่มภาวะแห่งพลังของร่างกายที่ประสานสรีระและจิตเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับผู้ที่พร้อมท้าทายความแข็งแกร่งของร่างกายตนเอง

Visitors: 61,603