SUMMER CAMP 7.5

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนและวันปิด SUMMER CAMP 7.5 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก อบอุ่น

และหลังจากจบกิจกรรมการเล่นเกมส์ทาง คุณธนาธิป ศศิธนานนท์(ผู้บริหารธนานนท์กรุ๊ป) ได้มามอบใบประกาศนีย์บัตรให้กับน้องๆทุกคน

ทางเราขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ปิดเทอมหน้าพบกันใหม่นะคะ 

Visitors: 138,049