ภาพบรรยากาศกิจกรรมปล่อยผี Zumba & Body Combat

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปล่อยผี Halloween Party Zumba & Body Combat

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะ

Visitors: 93,376